Subnavigatie

Lid worden van Wykels Hallum


Wil je lid worden van onze vereniging? Dat kan natuurlijk altijd. We hebben dan wel enkele gegevens van je nodig om je ook aan te kunnen melden bij de KNVB. Daarom verzoeken we je vriendelijk om de gegevens in te vullen in onderstaand formulier.

AVG-Privacy
Vanaf 25 mei 2018 zijn de regels en richtlijnen m.b.t. de AVG (Algemene Verordening Gegevens) aangescherpt. Doel van de aanpassing is dat burgers meer worden beschermd. Op het moment dat je (of één van je ouders) je aanmeldt als lid, ga je akkoord met de Privacyverklaring van sv Wykels Hallum. Je treft deze verklaring hier aan op de website van onze vereniging. Advies en verzoek is om daar kennis van te nemen. 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen in combinatie met andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen per email worden doorgegeven aan de ledenadministrateur.

Contributie

In de voorjaarsledenvergadering van april 2023 zijn de volgende bedragen vastgesteld vanaf 1 juli 2023:

JO7 t/m JO13 (pupillen):                                                                             100 euro per jaar
JO14 t/m JO19 (junioren):                                                                           130 euro per jaar
Senioren spelend lid veld:                                                                           180 euro per jaar
Vrouwen (vrijdagavond, vanaf 18 jaar) / Mannen 35plus (beiden 7x7)*:     100 Euro per jaar

*Indien al lid en spelend bij ander team 50%
 

De contributie wordt bij Wykels Hallum d.m.v. automatische incasso betaald.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministrateur vóór 1 mei.
Behoudens speciale omstandigheden (ter beoordeling van het bestuur) is bij tussentijdse opzegging over het gehele seizoen (dat loopt van 1 juni t/m 31 mei) contributie verschuldigd. Laatste betaling dmv automatische incasso vindt dan nog plaats in de maand juni daaropvolgend.

Overschrijving 
Overschrijving dient met toestemming van de club vóór 1 juni van het jaar plaats te vinden. De overschrijving wordt digitaal geregeld via de ledenadministratie in het KNVB-administratiesysteem Sportlink.

Meer informatie over onze club?

Bel met Richard Lap, tel: 0518-432600 of stuur hem een email: ledenadministratie@wykelshallum.info

Adres ledenadministratie:
De Roef 2
9074 DH Hallum

Lid worden?


Voor meer informatie over de AVG privacy verklaring van Wykels Hallum klik hier