Subnavigatie

Lid worden van Wykels Hallum


Wil je lid worden van onze vereniging? Dat kan natuurlijk altijd. We hebben dan wel enkele gegevens van je nodig om je ook aan te kunnen melden bij de KNVB. Neem daarover contact op met Jurjen van der Schaaf, die de ledenadministratie van Wykels Hallum verzorgt.

Mail als je lid wilt worden de volgende gegevens naar ledenadministratie@wykelshallum.nl

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Soort legitimatie (bij de jeugd niet nodig)
Legitimatienummer (bij de jeugd niet nodig)
Adres
Telefoonnummer
IBANnummer* (= volledige rekeningnummer van de bank)
E-mailadres

*De contributie wordt bij Wykels Hallum d.m.v. automatische incasso betaald.

Mocht het langs deze weg niet lukken, bel dan met Jurjen v/d Schaaf, tel. 0518-431882

AVG-Privacy
Vanaf 25 mei 2018 zijn de regels en richtlijnen m.b.t. de AVG (Algemene Verordening Gegevens) aangescherpt. Doel van de aanpassing is dat burgers meer worden beschermd. Op het moment dat je (of één van je ouders) je aanmeldt als lid, ga je akkoord met de Privacyverklaring van sv Wykels Hallum. Je treft deze verklaring aan op de website van onze vereniging. Advies en verzoek is om daar kennis van te nemen.

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen in combinatie met andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen per email worden doorgegeven aan de ledenadministrateur.

Adres ledenadministratie:
De Stringen 14
9074 BD Hallum

Contributie
Vanaf 01-01-2018 gelden de volgende contributiebedragen:
(vastgesteld en besloten in de najaars ledenvergadering)

JO7 t/m JO13 (pupillen):                            82 euro per jaar
JO14 t/m JO19 (junioren):                         108 euro per jaar
Senioren spelend lid veld:                         155 euro per jaar

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministrateur vóór 1 mei.
Behoudens speciale omstandigheden (ter beoordeling van het bestuur) is bij tussentijdse opzegging over het gehele seizoen (dat loopt van 1 juni t/m 31 mei) contributie verschuldigd.

Overschrijving 
Overschrijving dient met toestemming van de club vóór 1 juni van het jaar plaats te vinden. De overschrijving wordt digitaal geregeld via de ledenadministratie in het KNVB-administratiesysteem Sportlink.

Meer informatie over onze club?

Bel met Jurjen van der Schaaf, tel: 0518-431882 of stuur hem een email: ledenadministratie@wykelshallum.nl

Lid worden?