Subnavigatie

Lid worden van Wykels Hallum


Wil je lid worden van onze vereniging? Dat kan natuurlijk altijd. We hebben dan wel enkele gegevens van je nodig om je ook aan te kunnen melden bij de KNVB. Daarom verzoeken we je vriendelijk om de gegevens in te vullen in onderstaand formulier.

AVG-Privacy
Vanaf 25 mei 2018 zijn de regels en richtlijnen m.b.t. de AVG (Algemene Verordening Gegevens) aangescherpt. Doel van de aanpassing is dat burgers meer worden beschermd. Op het moment dat je (of één van je ouders) je aanmeldt als lid, ga je akkoord met de Privacyverklaring van sv Wykels Hallum. Je treft deze verklaring hier aan op de website van onze vereniging. Advies en verzoek is om daar kennis van te nemen. 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen in combinatie met andere wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen per email worden doorgegeven aan de ledenadministrateur.

Contributie

In de najaarsledenvergadering van 15 november 2018 zijn de volgende bedragen vastgesteld vanaf 1 januari 2019:

JO7 t/m JO14 (pupillen):                            94,50 euro per jaar
JO15 t/m JO19 (junioren):                         122 euro per jaar
Senioren spelend lid veld:                         171 euro per jaar
Vrouwen (vrijdagavond, vanaf 16 jaar):     90 Euro per jaar
Zaalvoetbal Leden:                                    50 Euro per jaar
Zaalvoetbal niet-Leden:                             100 Euro per jaar

De contributie wordt bij Wykels Hallum d.m.v. automatische incasso betaald.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministrateur vóór 1 mei.
Behoudens speciale omstandigheden (ter beoordeling van het bestuur) is bij tussentijdse opzegging over het gehele seizoen (dat loopt van 1 juni t/m 31 mei) contributie verschuldigd. Laatste betaling dmv automatische incasso vindt dan nog plaats in de maand juni daaropvolgend.

Overschrijving 
Overschrijving dient met toestemming van de club vóór 1 juni van het jaar plaats te vinden. De overschrijving wordt digitaal geregeld via de ledenadministratie in het KNVB-administratiesysteem Sportlink.

Meer informatie over onze club?

Bel met Richard Lap, tel: 0518-432600 of stuur hem een email: ledenadministratie@wykelshallum.nl

Adres ledenadministratie:
De Roef 2
9074 DH Hallum

Lid worden?


Voor meer informatie over de AVG privacy verklaring van Wykels Hallum klik hier