Wees welkom op de algemene ledenvergadering op 29 november!


13 november 2023

Op woensdag 29 november vanaf 19.30 uur houden we weer onze najaarsledenvergadering in de kantine. We nodigen alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit om samen met het bestuur terug te kijken op het afgelopen seizoen en stil te staan bij de onderwerpen die dit seizoen belangrijk zijn voor onze vereniging.

AGENDA:

19.15 uur : Inloop , met een kop koffie
19.30 uur : Ledenvergadering,

1. Opening , voorzitter Sjouke
2. Verslag van de voorjaarsledenvergadering van 19 april 2023 (*)
3. Ingekomen post / mededelingen (secr)
5. Kantinezaken (Willem)
6. Voetbalzaken senioren / vrouwen / jeugd (TC Renze Vellema)
7. Financiële zaken, jaarrekening en begroting, toelichting. (Saakje).
8. Verslag kascommissie : Armando Bolhuis en Jelmer Grasman (aftredend)
en benoeming nieuw lid.
9. Accommodatie, bijpraten en vragen stellen
10. Bestuursverkiezing (**)
- Aftredend : Tsjerk Grasman , secretaris. Het bestuur stelt voor om te benoemen:
Pietrix Flapper

11. Rondvraag
12. Sluiting


(*) de notulen van de voorjaarsvergadering zijn vanaf 3 november beschikbaar en worden op verzoek per mail
toegestuurd (verzoek richten aan: secretaris@wykelshallum.info ).
(**) Namen van tegenkandidaten moeten met ondersteuning van minimaal 10 leden uiterlijk 15 november as.
zijn ingeleverd bij de secretaris.

Na de vergadering afronding met een nazit en een drankje.


Terug naar overzicht