Nieuwe voetbalconcepten in overleg met technische commissie mogelijk


8 februari 2023

De afgelopen periode zijn er door een aantal leden diverse ideeën en wensen geuit over mogelijke voetbalconcepten. Uiteraard neemt onze technische commissie al deze wensen en ideeën serieus, maar we moeten als vereniging de eventuele mogelijkheden en onmogelijkheden in de volle breedte beoordelen.

Daarom het volgende verzoek:

Mocht je een wens of idee hebben voor een nieuw voetbalconcept, dan ontvangen we graag vóór 1 maart de volgende info:

- concept (bv 35+ of 45+, 7 vs 7, zaal etc).
- speeldag (sommige concepten zijn op zaterdag, andere op vrijdagavond of woensdagavond).
- lijst met geïnteresseerde spelers (zonder spelers heeft een initiatief weinig kans van slagen).

Mochten spelers al onderdeel uitmaken van een team, dan graag aangeven of ze daar onderdeel van uit blijven maken.

We zullen de initiatiefnemers vervolgens gemotiveerd terugkoppeling geven over (on)mogelijkheden.

Je kunt jouw wens / idee doorgeven door een mailtje te sturen aan de TC: technischecommissie@wykelshallum.nl


Terug naar overzicht