Statuten Wykels Hallum geactualiseerd en up to date gemaakt


7 november 2022

Een van de punten op de agenda van de algemene ledenvergadering van 18 november is het wijzigen en actualiseren van de statuten van onze vereniging. De afgelopen maanden is het bestuur hiermee bezig geweest en de nieuwe versie is nu beschikbaar.

De statuten dateren nog van de oprichtingsdatum van sv Wykels Hallum (1 juni 1991) en moeten worden herzien en geactualiseerd. De Algemene Ledenvergadering moet hieraan zijn goedkeuring geven,daarna worden deze notarieel vastgelegd.


Terug naar overzicht