Uitnodiging Voorjaarsledenvergadering 29 april inclusief warm buffet


15 april 2022

Het bestuur nodigt leden en (ouders van) jeugdleden uit tot het bijwonen van de Voorjaarsledenvergadering die gehouden zal worden op:

Vrijdag  29 april 2022, aanvang vanaf 17.30 uur in de kantine van sv Wykels Hallum

17.30   uur :   Inloop, met een kop koffie

18.00   uur :   Gezamenlijk (warm) buffet

Graag wel opgave voor het buffet (geen kosten!) via Erwin Hoekstra: hokkuuh86@hotmail.nl (Graag vóór 26 april)

19.00   uur :   Ledenvergadering

Agenda:

1. Opening

2. Notulen van de najaarsledenvergadering van 11 december 2021

De notulen van de Najaarsledenvergadering kan men opvragen bij het secretariaat en dan worden ze toegestuurd: secretaris@wykelshallum.nl. Bovendien worden deze via de nog te verschijnen nieuwsbrief rondgestuurd.

3. Ingekomen post / mededelingen

4. Voetbalzaken vrouwen / senioren / junioren

5. Financiële zaken

6. Kantinezaken

7. Bestuursverkiezing (*)

              Aftredend en niet  herkiesbaar :  Erwin Hoekstra, kantinezaken

                                       Het bestuur stelt voor te benoemen: Willem Hellema

              Aftredend en niet herkiesbaar :   Jurjen Bosch, bestuurslid TC

Het bestuur stelt voor te benoemen:  Renze Vellema

              Aftredend en niet herkiesbaar :   Tineke Hijma, penningmeester

Het bestuur stelt voor te benoemen: Saakje Krikke

               Vacature:  voorzitter.

(*) Namen van tegenkandidaten moeten met ondersteuning van minimaal 10 leden uiterlijk 25 april as.  zijn ingeleverd bij de secretaris.

8.  Accommodatiezaken en nieuws

9. Rondvraag

10. Sluiting

Na de vergadering afronding met een gezellige nazit en een drankje


Terug naar overzicht