Hoe komt het met de nieuwe velden?


4 november 2021

Lange tijd is er veel inspanning gedaan om tot verbetering van het oude B- en het voormalige C-veld te komen. Uiteindelijk was het zover dat er een start kon worden gemaakt om tot optimalisatie van de velden in Hallum te komen. Alle betrokken partijen hadden er zin in: de gemeente als eigenaar, sv Wykels Hallum als huurder/gebruiker en Sweco als uitvoerende partij. Iedereen heeft kunnen zien hoeveel werk er is verzet om tot nieuwe velden te komen. Die velden liggen er nu voor het oog prachtig bij maar de realiteit is helaas toch anders.

Al redelijk snel bleek dat de aanpak niet tot het resultaat heeft geleid dat iedereen voor ogen had. Aanvankelijk was de kwaliteit van de grasmat van de nieuwe beide velden (toekomstige hoofdveld en nieuwe kaats-/jeugdvoetbalveld) matig maar inmiddels is dat oké en ziet het er heel mooi uit.

Storende laag
Minder is het gesteld met de overall kwaliteit. Nog voordat de velden waren ingezaaid werd geconstateerd dat er water op de velden bleef staan. In het bijzonder op het toekomstige hoofdveld. Dat hebben we als huurder aangegeven bij de gemeente Noardeast-Fryslân en via de gemeente bij Sweco. In eerste instantie werd als argument aangevoerd dat “het veld even de tijd moest hebben”, dat alles zijn weg moest vinden. Maar we bleven vaststellen dat het nieuwe veld na beperkte regenval vele malen natter was (en bleef) dan het huidige, in onze ogen verouderde hoofdveld.

Weer zijn de gemeente en Sweco aangesproken, nu moest vertidrain de oplossing bieden. Ook daar bleek de sleutel niet te liggen. Afgelopen zaterdag (30 oktober) werd het veld afgekeurd en ook voor zaterdag a.s. zal dat het geval zijn: het water blijft op het veld staan, kan niet wegkomen. Voor ons was en is de maat vol: we hebben bij de gemeente en Sweco aangegeven de huidige kwaliteit niet te kunnen accepteren en beiden naar Hallum gevraagd om samen met ons “een schouw te doen”. De gezamenlijke beoordeling vond afgelopen maandag (1 november) plaats. Daarbij kwam al snel naar voren dat de grond op een diepte van ca. 25 cm. op veel plekken nagenoeg ondoordringbaar was. 

Sweco, de verantwoordelijke partij voor de aanleg en dus voor de kwaliteit, heeft inmiddels erkend dat het niet goed zit met het veld (deels ook het kaatsveld). Na het uiten van ons ongenoegen kwam natuurlijk de vraag op tafel: hoe nu verder?  Daarbij hebben wij aangegeven dat het aanbrengen van een totaal nieuwe bovenlaag in onze ogen de oplossing is. Daarover bleken de meningen verdeeld. Wel zit iedereen met deze kwestie in de maag, alle betrokken partijen hadden het natuurlijk graag anders gezien zoveel is wel duidelijk.

Mogelijke oplossingen en de stappen
In eerste instantie (als het weer en het veld het toelaten) wordt nog deze week een volgende inspanning gedaan om het water structureel door de zgn. storende laag te krijgen. In de ogen van Sweco (de expert) is de storende laag, een “vette” kleilaag die amper tot geen water doorlaat, veroorzaakt door twee dingen. Ten eerste: de aanvankelijke van de oude velden verwijderde kleilaag die een tijd op het parkeerterrein lag is na vermenging met zand weer teruggebracht op de nieuwe velden. Die laag had/heeft (veel) te veel klei in zich. Eén van de kenmerken van klei is dat het samenkleeft. Tweede door Sweco aangegeven en erkende oorzaak is dat in de periode dat het veld (erg) nat was het zware materieel te lang op de “zware kleilaag” door is blijven rijden waardoor die kleilaag ook nog een keer in elkaar is geperst en daardoor nagenoeg ondoordringbaar werd.

Stel dat
Stel dat de voorgenomen actie (diep snijden van het veld, van de storende laag) niet tot succes leidt dan is een volgende stap het met zwaar materieel, tot ca. 50 cm diep, de grond te beluchten en van zijlijn tot zijlijn gleuven aan te brengen. Die gleuven worden gevuld met zand en moeten verbinding krijgen met de bestaande, met zand gevulde gleuven die boven de drainagebuizen liggen. Die gleuven lopen van achterlijn tot achterlijn. Door alles met elkaar te verbinden (inclusief het breken van de storende laag) zou het afwateren vlot moeten verlopen. 
Wel is het zo dat er op dit moment, in het najaar, geen mogelijkheid is om de laatstgenoemde actie nu uit te voeren. De velden moeten daarvoor droger zijn.

Aansprakelijkheidsstelling
Sweco en de gemeente zijn door ons voldoende gevoed met onze frustratie. Feit is dat we de velden niet kunnen gebruiken zoals aanvankelijk gepland waardoor er weer contact moet zijn met DTD om eventueel uit te wijken naar hun veld. Er zijn voor de korte termijn afspraken gemaakt over de extra kosten die dat voor ons met zich meebrengt. 
Mocht over een aantal weken na nu blijken dat de velden voor langere tijd onbespeelbaar zijn dan zal er een formele aansprakelijkheidsstelling volgen. 

Siebe Post
voorzitter sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht