Een gift voor Bruisend Hart


7 september 2021

Al diverse mensen hebben gevraagd of het mogelijk is om giften dmv een QR-code over te maken aan het nieuwbouwproject Bruisend Hart. Daar is nu iets voor geregeld, zodat iedereen die dat wil door het scannen van een code meteen een bedrag kan storten voor de nieuwbouw van de kantine en de kleedkamers. Er is nog steeds een groot bedrag nodig om het volledige bedrag voor alle onkosten bijelkaar te krijgen.

Daarom zijn er nu QR-codes bij de Rabobank geregeld waarmee vier verschillende bijdragen kunnen worden gestort als eenmalige gift. Iedereen die dat wil kan op die manier zijn eigen steentje bijdragen voor een gezonde toekomst van de club. Deze nieuwbouw vraagt om meer geld dan dat wij met contributie en kantine-inkomsten bijelkaar kunnen sparen. Maar als dit eenmaal is gerealiseerd kunnen het zwembad en de verenigingen weer zeker 30 jaar vooruit.

Elke bijdrage telt! Wees betrokken bij de clubs en zwembad  De Sawn Stjerren en help de projectgroep om dit allemaal mogelijk te maken voor deze en volgende generaties sportieve Hallumers en mensen die uit de wijde regio komen om in Hallum te zwemmen.


Terug naar overzicht