Voorzichtige start met nieuwe velden vanaf zaterdag 4 september


30 augustus 2021

Afgelopen week heeft de gemeente Noardeast-Fryslân een zgn. overdrachtsgesprek gehad met Sweco, de partij die de aanpak van de twee nieuwe velden heeft geregisseerd. Vanuit dat gesprek (waar geen vertegenwoordigers van sv Wykels Hallum bij aanwezig waren) heeft de gemeente ons via mail laten weten onder welke voorwaarden de vereniging vanaf komende zaterdag gebruik mag maken van de nieuwe velden.

Richtlijnen gemeente

-het nieuwe hoofdveld (voormalige B-veld) kan vanaf  26-8-21 voor de duur van 4 weken worden gebruikt door pupillen (halve veld).  Er dient om de week te worden gewisseld van speelhelft (dus beide helften worden de komende 4 weken in totaal 2 keer gebruikt. Op deze manier wordt het veld minimaal belast en kan het zich nog verder ontwikkelen. Het hele veld mag nog niet worden gebruikt, dit heeft te maken met de graswortels die nog jong zijn en nog enige tijd nodig hebben om de enkele kale plekken tot een dichte zode te laten groeien.

-na 4 weken ( 25 september a.s.) wordt het hele veld vrijgegeven voor zowel junioren alsmede senioren. Advies is wel, om het veld dan niet meteen de hele dag vol te plannen, maar de eerste 2 maanden te spreiden. 

C-veld/kaatsveld

Over het (voorlopig beperkte) gebruik van het voormalige C-veld gaat sv Wykels Hallum dinsdag 31 augustus a.s. in gesprek met de kaatsvereniging.

Verder

Omdat het huidige hoofdveld de afgelopen zomer als gevolg van de werkzaamheden aan de overige velden geen rust kreeg en daardoor toch wel "een tik heeft gekregen" moet ook dat veld in deze periode enigszins worden ontzien. Er is herstel van de grasmat nodig en in het najaar loopt dat niet zo'n vaart.

Gevolg van de afgegeven richtlijnen door de gemeente (eigenaar van de velden) en de kwaliteit van het huidige hoofdveld is dat eventuele oefenwedstrijden bij voorkeur bij de tegenstander of op het kunstgrasveld worden gehouden en dat verplaatsing van een aantal bekerwedstrijden naar DTD voor de hand liggend is. Dit alles in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. We rekenen op een ieders begrip.

Bestuur sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht