Geen publiek bij jeugd (competitie-) wedstrijden


2 juni 2021

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat de mogelijkheden voor sporten worden verruimd. Jullie hebben dat premier Rutte vast horen vertellen. Er geldt echter nog wel een aantal voorwaarden. De KNVB heeft aansluitend meegedeeld dat, in lijn van de versoepelingen, gedurende de maand juni jeugdwedstrijden in competitieverband kunnen plaatsvinden.

Daar zijn we blij om: onze jeugdleden hebben de afgelopen maanden veel getraind, nu mogen ze gedurende de maand juni wedstrijden spelen. Ook buiten het dorp. Eindelijk voetballen tegen andere gezichten!

Uit vragen is ons gebleken dat er best nog wel onduidelijkheid bestaat over de praktische kant van de nieuwe maatregelen en richtlijnen. Dit bericht heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen.

Rijksoverheid, KNVB, sv Wykels Hallum
Er zijn vanuit de richtlijnen van de Rijksoverheid en de KNVB regels gesteld t.a.v. de voorwaarden. Als club volgen we die regels en richtlijnen. 

Kantine en terras
Per 5 juni 2021 mogen sportkantines en terrassen open tussen 06.00 en 22.00 uur. De kantine valt onder dezelfde regels als de horeca.

Daarvoor gelden de volgende regels:
-Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. 
-Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Maximaal 2 personen op 1,5 m afstand aan één tafel en: het terras mag alleen gebruikt worden door mensen die ook op de sportaccommodatie mogen zijn.

(Geen) Publiek
Hoe jammer ook (en wellicht hoe verwarrend misschien ook):
-personen die geen functie hebben mogen niet op het sportpark. Anders gezegd: er mag geen publiek bij de wedstrijden. Voorbeelden van mensen met een functie: leiders, trainers, scheids- en grensrechters, chauffeurs bij uitwedstrijden/chauffeurs van tegenstanders, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers die het terrein wedstrijdklaar maken etc. Ook wij vinden het jammer dat er geen publiek bij mag zijn. Wij beseffen ons heel goed dat je als ouder/verzorger/grootouder graag de wedstrijden van je (klein-) kinderen wilt volgen, maar nogmaals: dat zit er nu niet in. Hoe jammer ook. Wij doen een dringende oproep aan allen om zich aan die maatregel te houden. Het is nu niet anders.

Heb je vragen: zoek contact met één van de bestuursleden. Gegevens vind je op de www.wykelshallum.nl
Ook kun je de site van de KNVB raadplegen: https://www.knvb.nl/node/62803

En uiteraard hopen we de komende weken op extra versoepelingen, waarbij er ook weer publiek is toegestaan. Voor nu zijn we voor de jeugd al erg ingenomen dat zij tenminste weer mogen voetballen.

Bestuur sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht