Uitnodiging ledenvergadering 29 april


13 april 2021

Om met elkaar vooruit te kijken naar wat er binnenkort weer mogelijk is en ook naar het nieuwe seizoen hebben we besloten om dit jaar wel een algemene ledenvergadering in april te organiseren. Weliswaar nog wel in een online-vorm, maar toch met elkaar verbonden om het wel en wee van Wykels Hallum te bespreken. Het is de bedoeling deze vergadering te houden op donderdag 29 april, vanaf 20.45 uur.

Het is nu ruim een jaar geleden dat we voor het eerst te maken kregen met het coronavirius in ons land. Het heeft veel activiteiten in de maatschappij grotendeels stilgelegd. Nog steeds zijn we niet van alle maatregelen af, maar toch zien we dat we door de reeds uitgevoerde vaccinaties nu toch de goede kant op gaan. We verwachten dan ook dat we nog voor de zomer weer op het voetbalveld actief kunnen zijn. Door de trainingen wel zo veel mogelijk door te laten gaan hebben we als vereniging het gevoel met de bal niet helemaal verloren, maar een echte wedstrijd willen we nu ook wel weer eens spelen. We hopen dat we dit in mei en juni toch weer kunnen gaan doen. 

Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om aanwezig te zijn bij de online ledenvergadering vragen we leden/ouders die de vergadering willen meemaken zich uiterlijk 22 april via een mailtje aan te melden bij onze secretaris: secretaris@wykelshallum.nl. Ook kunnen hier alvast vragen heen worden gestuurd die dan tijdens de vergadering beantwoord kunnen worden. 

Alle aangemelde leden krijgen een link naar de ledenvergadering die we via een Teams- of Skype-sessie willen gaan houden. We laten de vergadering doorgaan als er een minimum aantal van 10 leden is dat zich heeft aangemeld.

Agenda ledenvergadering:
- Welkom
- Terugblik 2020
- Voorstel aanpassing rooster van aftreden bestuur
- Vooruitblik activiteiten mei/juni en nieuwe seizoen
- Stand van zaken Bruisend Hart
- Rondvraag

Bestuur Wykels Hallum


Terug naar overzicht