Primeur in de regio: maairobot op sportvelden in Hallum


25 maart 2021

Zoals wellicht bekend is het beheer van onze sportvelden per 1 januari jl. overgedragen aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Omdat de gemeente met capaciteits- (materiaal en tijd) problemen kwam te zitten en wij het voorwaardelijk vinden dat onze velden op de vrijdag worden gemaaid is de afspraak gemaakt dat er in Hallum, als pilot (ook voor de gemeente), een maairobot wordt ingezet.

Een robot die je, als je dat wilt, 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt inzetten. Woensdag 24 maart jl. zijn daarvoor de eerste stappen gezet. Het gras van het huidige hoofdveld wordt de komende periode kort gehouden door de robot.

Wel moeten er de komende weken best nog wat praktische zaken worden geregeld. Voorbeelden: het veld moet meer egaal worden gemaakt, alle GPS instellingen moeten zuiver zijn en als vereniging moeten we, om te voorkomen dat je tijdens de wedstrijd de robot tegenkomt, alert zijn in het via de app tijdig doorgeven als er doordeweekse wedstrijden zijn. En als op welke dag ook, de laatste wedstrijd is gespeeld moeten de netten meteen omhoog worden gehaald om te voorkomen dat de robot “in het net raakt” en zowel het net als de robot schade oplopen.

Zodra de andere velden bespeelbaar zijn wordt de robot ook daar ingezet. Een heel mooi experiment en passend bij de ambitie om oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Een Ergon maairobot TM-1050 is zo’n ontwikkeling, binnen afzienbare tijd zal dat de standaard zijn.


Terug naar overzicht