Start jeugdtrainingen en voorwaarden voor de deelnemers


27 januari 2021

Nadat we vorige week via een vooraankondiging hebben aangegeven dat de trainingen voor de jeugd zullen worden opgestart kunnen we nu concreet zijn: vanaf maandag 1 februari a.s. starten we weer. De voorwaarden waaronder we dat gaan doen lees je verder in dit bericht.

Uitgangspunt is dat alle jeugdteams twee keer per week trainen. Daarnaast eens per twee weken op de zaterdag. Omdat we alle teams binnen onze vereniging ook op de zaterdag de gelegenheid willen geven om te trainen (jeugd en senioren) kunnen we niet alle jeugdteams elke zaterdag laten trainen. Dat heeft met de capaciteit van het kunstgrasveld te maken.

De trainings-dagen en tijden worden op teamniveau bekend gemaakt door de trainers/leiders.

Voor een deel starten we zelfs al op zaterdag 30 januari a.s. De teams die op die zaterdag al los kunnen krijgen daarover een bericht van hun leiders. Krijg je deze week daarover geen bericht dan start je dus maandag 1 februari a.s.

We zijn blij dat we voldoende trainers hebben die hun bijdrage willen blijven leveren. Door hen is het mogelijk dat iedereen weer twee keer per week kan trainen plus eens per twee weken op de zaterdag. Geweldig, zonder hen lukt het niet.

De voorwaarden waaronder de trainingen starten:

 • niemand wordt verplicht om te trainen of om training te geven, ouders/verzorgers maken t.a.v. de deelname door hun kinderen aan de trainingen eigen keuzes.
 • iedereen doet mee op eigen risico.
 • trainingen kunnen mogelijk niet doorgaan als er geen trainers gevonden kunnen worden om op bepaalde momenten training te geven.
 • mocht er onverhoopt aanleiding zijn dan stoppen we weer met de trainingen. Dat kan eventueel op teamniveau verschillen.
 • als spelers of trainers klachten hebben blijven ze thuis. 
 • als spelers of trainers klachten hebben melden ze dit bij het jeugdbestuur via jeugd@wykelshallum.nl en bij de leider van hun team.
 • stel via dit mailadres ook je eventuele vragen of onduidelijkheden. Mag ook via secretaris@wykelshallum.nl
 • na afloop van de training is er een wisselmoment van 15 minuten. Dus als de training voorbij is verlaat je z.s.m. het sportcomplex. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar het complex. Dit alles om de contactmomenten te beperken.
 • we kunnen het helaas nog niet toestaan dat ouders/verzorgers rondom het veld de training kunnen bekijken.
 • hou je aan de coronarichtlijnen van de rijksoverheid.
 • denk om je zelf en om de ander.

Terug naar overzicht