Binnenkort herstart jeugdtrainingen


22 januari 2021

Door sv Wykels Hallum is aanvankelijk aangekondigd dat het de bedoeling was om per 18 januari 2021 weer te starten met de trainingen voor de jeugd. Later hebben we dat, in afwachting van eventueel aangepaste adviezen vanuit de overheid of de KNVB, onder voorbehoud uitgesteld tot maandag 25 januari 2021.

Recent heeft premier Rutte aangekondigd dat de lockdown is verlengd tot en met 9 februari 2021. Tijdens de persconferentie van afgelopen week heeft hij de zorg uitgesproken over de “Britse variant” van het coronavirus. Er is onderzoek gaande naar wat de rol van jeugd is bij de verspreiding van deze nieuwe variant en wat deze variant kan betekenen voor de jeugd. Daarover worden nog steeds aannames gedaan. Die onzekerheid maakt velen ongerust.

Het bestuur heeft donderdag 21 januari jl. samen met de voorzitter van de jeugdcommissie afgestemd over de vraag of we de trainingen voor de jeugd al dan niet weer willen/kunnen opstarten. We hebben daarbij een zorgvuldige afweging gemaakt van zaken waar we in ieder geval rekening mee moeten houden om tot een besluit te komen. En dat zijn best veel zaken.

Afwegingen

-ouders die aangeven hun kinderen weloverwogen nog thuis te houden van de trainingen

-ouders die de vraag stellen of ze hun kinderen wel veilig kunnen laten sporten

-trainers die de zorg uitspreken over het geven van trainingen aan de jeugd

-het gegeven dat op aangeven van het OMT de basisscholen nog zeker een aantal weken dicht blijven om contact te vermijden en daarmee verspreiding en besmetting te voorkomen

-het gegeven dat het voortgezet onderwijs nog zeker 3 weken dicht blijft en voor de leerlingen die wel naar school gaan is 1,5 meter afstand de richtlijn

-de wetenschap dat bewegen voor kinderen van belang is

-het gegeven dat veel kinderen graag willen sporten

-de aanbeveling om de omvang van de groepen te maximeren

-de beschikbare veldcapaciteit na het instellen van de avondklok

-de beschikbaarheid van voldoende trainers/begeleiders

-etc.

Het maken van de keuze was lastig. Wel moet voorop blijven staan dat de veiligheid en de gezondheid voor onze leden en vrijwilligers voorop staat, dat we als vereniging in lijn handelen van de richtlijnen van de rijksoverheid en dat we blijven rekenen op passend gedrag van onze leden.

Voorlopige standpunt:

We starten binnenkort de trainingen voor de jeugd weer op. Bovenal staat dat iedereen vrij is om al dan niet te trainen en dat zoals altijd iedereen traint op eigen risico. Op dit moment wordt geïnventariseerd hoeveel trainers er beschikbaar zijn en er is afstemming tussen de jeugdcommissie en een vertegenwoordiger van de senioren om een planning/schema op te maken t.b.v. de veldbezetting. Omdat i.v.m. de avondklok alle trainingen uiterlijk om 20.30u afgelopen moeten zijn, we een wisseltijd tussen de trainingen gaan toevoegen en we alle teams wel de gelegenheid willen bieden om te trainen zal er met de trainingstijden moeten worden geschoven.

De verwachting is dat daar uiterlijk dit weekend zicht op is. Aansluitend kunnen we op basis van genoemde zaken een startdatum en een schema presenteren. Dat gaan we doen via onze website. Hou die dus steeds in de gaten.


Bestuur en Jeugdcommissie sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht