Geen nieuwjaarsborrel, wel nieuwjaarswensen


4 januari 2021

Normaal gesproken zouden we elkaar rond deze periode in de kantine treffen om te proosten op het nieuwe jaar. Dat zit er nu niet in. Wel kunnen we kort terugkijken en een blik naar voren werpen.

We hebben het jaar 2020 afgesloten, een bijzonder en een onzeker jaar. Privé en zakelijk zijn veel mensen getroffen door het coronavirus en de gevolgen daarvan. Bijna het hele jaar hadden we te maken met de beperkingen die nodig zijn om het virus in te dammen. Op het moment van schrijven schommelt het gemiddeld aantal geregistreerde positieve testen tussen de 8.000 en de 9.000 per dag. Dat moet met een nagenoeg structureel karakter eerst terug naar minder dan 1.000 per dag willen we überhaupt weer in de buurt van het oude normaal komen.

We rekenen erop dat iedereen zo langzamerhand in de gaten heeft dat de pandemie een serieuze kwestie is en dat het opvolgen van de maatregelen ons allen gaat helpen.

Voetbalvereniging

Als voetbalvereniging was de afgelopen periode ook heel bijzonder: de vorige competitie is niet afgemaakt, we zijn de nieuwe competitie begonnen met publiek langs de lijn, na een aantal wedstrijden mocht dat niet meer en vervolgens werd de competitie weer stilgelegd. Om over de variatie in trainingen maar te zwijgen.

Maar hoe gaat het nu verder? Niemand kan daar iets over zeggen. De KNVB heeft in november gemeend om het weekend van 16 januari a.s. als mogelijk (her) startweekend voor wedstrijden te benoemen. Een datum die niet gehinderd door kennis werd gecommuniceerd en alleen maar valse hoop heeft gewekt. De KNVB doet er goed aan om pas met concrete data te komen als we het virus onder controle of beter nog, in bedwang hebben en als ze zeker van de zaak is.

Het goede nieuws is dat de start van de vaccinatie aanstaande is. Dat zal in combinatie met passend gedrag er toe bijdragen dat we perspectief hebben op het spelen van voetbalwedstrijden. Wanneer dat is en of dat in de huidige competitieplanning past is op dit moment "glazen bol" werk.

Maar hoe dan ook: er komt weer een moment dat we weer ouderwets los kunnen, dat we zonder beperkingen kunnen trainen, dat we weer competitiewedstrijden gaan spelen, dat we langs de lijn weer kunnen genieten en dat we het er in de kantine weer over kunnen hebben. Dat moment komt.

Tenslotte: denk een beetje om jezelf en om elkaar. Nou ja, een beetje veel.

Iedereen een gelukkig en een gezond 2021!


Namens bestuur sv Wykels Hallum,

Siebe Post, voorzitter


Terug naar overzicht