Algemene Ledenvergadering (ALV) najaar 2020


26 oktober 2020

Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur richting de leden van sv Wykels Hallum verantwoording af, in de Najaarsvergadering ook verantwoording over de financiƫle resultaten van de vereniging. Het is aannemelijk dat we de ledenvergadering welke we normaal gesproken rond medio november houden dit jaar niet in "fysieke vorm" kunnen laten plaatsvinden. Gegeven de omstandigheden zijn er op dit moment een aantal mogelijkheden:

- Uitstel van de vergadering

- Beleggen van een digitale vergadering en

- Een combinatie van een fysieke en digitale vergadering.

Omdat ook de voorjaarsvergadering is geannuleerd willen we geen uitstel van de vergadering. Daarnaast is het de vraag of de digitale vergadering, al dan niet in combinatie met fysiek overleg, voor nu de oplossing is. Het bestuur is van mening van niet.

Juist omdat er de afgelopen periode veel heeft gespeeld, de actualiteit een aantal zaken weer op slot heeft gezet en omdat er op financieel gebied, m.b.t. de accommodatie en t.a.v. de bestuurssamenstelling best wat te vertellen is, willen en moeten we (ook statutair) juist nu wel in contact blijven met onze leden. We willen graag jullie mening horen.

We overwegen om in de tweede helft van november 2020 een nieuwsbrief te versturen naar alle leden van sv Wykels Hallum. Een nieuwsbrief waarin we de in de ogen van het bestuur actuele en relevante informatie gaan vermelden. Uiteraard worden daarin alle leden uitgenodigd om vragen te stellen over de inhoud van die nieuwsbrief. Op basis van de reacties wordt benoemd hoe we die gaan beantwoorden. Dat kan persoonsgericht ( 1 op 1 terugkoppeling), maar mochten er vragen en/of opmerkingen zijn die bredere terugkoppeling verdienen dan kan ook dat worden opgepakt. 

Als er betere voorstellen zijn m.b.t. de ALV najaar 2020 dan vernemen we dat graag. Stuur daarvoor je idee of je voorstel uiterlijk 5 november a.s. via de mail naar secretaris@wykelshallum.nl

Bestuur sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht