Zomergroet van het bestuur


13 juli 2020

Onder normale omstandigheden hadden we rond deze periode het voetbalseizoen 2019-2020 formeel kunnen afronden. Hadden we tijdens de traditionele familiedag nog een keer bij elkaar kunnen komen, hadden we de kampioenen kunnen huldigen en de vertrekkende vrijwilligers kunnen bedanken voor de inspanning die ze voor onze club hebben gedaan. Maar, de omstandigheden waren (en zijn) niet normaal.

De corona-uitbraak zorgde ervoor dat het seizoen eerder werd beëindigd. Gelukkig konden we, onder voorwaarden, de trainingen redelijk snel weer oppakken waardoor onze leden in beweging konden blijven, elkaar konden treffen en waren we weer in de gelegenheid om te werken aan de fitheid. Inmiddels zijn de maatregelen verder versoepeld en, hoewel we ons ervan bewust zijn dat er in de aanloop tot het nieuwe seizoen aanpassingen van maatregelen kunnen volgen, kijken we wel alvast vooruit naar de start van het seizoen 2020-2021 en zijn de voorbereidingen daarop in volle gang. 

Ter info een aantal actuele zaken: 
Op basis van het ledenbestand per medio juni zijn de teams voor het nieuwe seizoen weer aangemeld bij de KNVB en wordt er hard gewerkt om ook het begeleidend kader voor de jeugd op orde te krijgen. Dit is een jaarlijks terugkerend iets en ook dit jaar zal het weer lukken om zowel de trainersstaf als ook de begeleiding van teams in aantal en in kwaliteit weer op sterkte te krijgen. 

Wat ons ook bezig houdt is de vraag wanneer en in welke vorm we aan het nieuwe voetbalseizoen kunnen beginnen. Met de huidige richtlijnen kunnen we ons voorstellen dat er wedstrijden worden gespeeld, maar hoe ga je om met de niet onbelangrijke randzaken. Er mogen nu een (zeer) beperkt aantal mensen gelijktijdig in de kleedboxen en het aantal spelers dat gelijktijdig mag douchen is gering in aantal. Dat is nog te overzien. Anders zit het met het aantal mensen dat de kantine in mag. Er is vastgesteld dat er op basis van de 1,5 meter-norm tussen de 25 tot 30 mensen in de kantine mogen. Wie laat je dan binnen, past het en wil je bij openstelling überhaupt mensen de toegang weigeren en wie gaat handhaven?

Weer terug naar een wedstrijd: hoe bereik je dat de bezoekers van een wedstrijd op 1,5 meter van elkaar blijven en hoe ga je de handhaving organiseren? Allemaal vragen waar we ons de komende weken over kunnen buigen. Maar hoe ook: er wordt een fors beroep gedaan op de persoonlijke verantwoordelijkheid van onze leden. 

Statiegeld-actie

Na de succesvolle digitale loterijen komt sv Wykels Hallum de komende periode met een volgende actie om enige compensatie te verkrijgen van de inkomstenderving, omdat gedurende het afgelopen kwartaal de kantine gesloten bleef. Met de voorgenomen actie doen we een beroep op alle Hallumers: leden en niet-leden. We doen een beroep op de inwoners van Hallum om het statiegeld van flessen/kratten etc. te schenken aan sv Wykels Hallum. Dat kan op twee manieren. Ten eerste: de flessen/kratten worden door degene die de flessen kwijt wil in de flessenautomaat van de SPAR gestopt en diegene stopt vervolgens de (flessen) bon in een herkenbare box nabij de automaat. Deze actie is zaterdag 10 juli van start gegaan. De opbrengst (het totaal van de flessenbonnen die in de box zijn gestopt) gaat naar de voetbalvereniging. Ten tweede: alle inwoners van Hallum worden gevraagd om op 18 augustus a.s.  flessen, kratten etc. op de stoep bij het eigen woonhuis te plaatsen. Spelers van sv Wykels Hallum komen langs om al die flessen en kratten te verzamelen. Ook deze opbrengst (het statiegeld) gaat naar de vereniging. Noteer de datum, de actie wordt van harte aanbevolen!

Nieuwe accommodatie
En dan de aanpak van de velden. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dat ze per medio augustus a.s. gaan starten met werkzaamheden op ons sportcomplex. Dat betekent dat het huidige B- en het huidige C-veld worden aangepakt. Er komt zoals bekend een nieuw veld (op termijn mogelijk het nieuwe hoofdveld) parallel aan de grens met de voetbalkooi en het zwembad en daarachter (grenzend aan de Tsjotter) komt een kleiner veld, geschikt als kaatsveld en geschikt voor jeugdvoetbal. De inschatting is dat de werkzaamheden ca. 4 weken gaan duren. 

Geen presentatiegids
Tenslotte, vanuit kostenoverweging hebben we weloverwogen besloten om dit jaar geen presentatiegids uit te geven. Over de wijze waarop we onze leden en sponsoren dit jaar willen informeren over de zaken die ertoe doen wordt nog nagedacht. Wel is duidelijk dat onze website daarin een prominente rol zal spelen, blijf die dus volgen.

Wij wensen in deze bijzondere tijd iedereen een goede en bovenal een gezonde vakantieperiode.

Namens het bestuur Siebe Post, voorzitter


Terug naar overzicht