Testen beschikbaar voor jeugdtrainers bij klachten


8 mei 2020

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd voorzichtig weer is begonnen met trainen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we deze week te horen wat er nog meer mogelijk is. De KNVB informeerde de clubs daarover en hierbij de mail die we ontvingen van het bondsbestuur.

"We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil voetballen, maar snappen ook dat maandag a.s. bijzonder snel is. Voor veel clubs zal dit organisatorisch niet haalbaar zijn. De KNVB hecht er dan ook meer waarde aan dat er eerst een goed plan bij de vereniging ligt, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van de vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden. Dus men mag al maandag a.s. beginnen, maar na overleg met de leden kan dit natuurlijk ook later. De KNVB gaat de verenigingen in elk geval volledig ondersteunen. Op www.knvb.nl/samenvooruit staan onder meer de benodigde protocollen en voetbalvormen om met en zonder 1,5 meter afstand te kunnen trainen. Deze zijn nu nog gericht op de jeugd, maar worden zo snel mogelijk aangepast.

Een andere belangrijke datum die gisteravond werd genoemd, is 1 september. Als het coronavirus onder controle blijft, kunnen dan de competities weer van start gaan. Ook kan men vanaf 1 september weer in de zaal voetballen. Voorzichtig kunnen we dus gaan vooruitkijken en plannen. Op korte termijn komen we met een eigen ‘routekaart’ voor het voetbal, waarop we alle data en fases richting 1 september zullen weergeven. Hierin verwerken we dan ook de mogelijkheden voor de verenigingen voor in de zomer. Want nu veel Nederlanders voorlopig niet op vakantie gaan, biedt dat ook een kans. Door activiteiten te organiseren, kan men zich weer fit trainen richting het nieuwe seizoen terwijl de verenigingen hun leden extra aan zich kunnen binden. Vooral voor onze jeugdleden zou dit een mooie uitkomst zijn tijdens de schoolvakantie.

Verder wil ik nog meegeven dat jeugdtrainers nu ook bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus getest kunnen worden. Net als andere groepen zoals zorgmedewerkers, mantelzorgers en leraren, kunnen zij na minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten hiervoor naar de GGD worden doorverwezen door een arts. Klik op onderstaande link voor meer informatie daarover.

Tot slot, het kabinet gaf aan details nog verder te moeten uitwerken. Sommige zaken leken nog niet helemaal helder of zeker. Zoals wat men precies verstaat onder spelen zonder publiek (hoeveel mensen?), wanneer de kantine open kan en of men gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Wij gaan samen met NOC*NSF met hen in gesprek zodat we alles hopelijk snel helemaal duidelijk hebben. Ook wij hebben dus nog niet op alle vragen antwoord, maar we houden jullie op de hoogte en blijven jullie ook via onze verenigingsadviseurs ondersteunen.

We wensen jullie veel succes en plezier met het weer stap voor stap verder opstarten van het voetbal de komende tijd! Blijf vooral goed om elkaar letten en blijf gezond."

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

KNVB-informatie over coronatesten voor trainers

Terug naar overzicht