Techniektrainingen Maarten de Jong


10 april 2020

Op verzoek van sv Wykels Hallum en i.o.m. een aantal buurverenigingen is Maarten de Jong verzocht om t.b.v. jeugdspelers Voetbal Techniektrainingen te organiseren en te verzorgen. Na de eerste training, die door ruim 40 deelnemers werd bezocht heeft het coranavirus ons allen in een uitzonderlijke situatie gebracht en iedereen ervaart in zijn/haar eigen vorm de impact. Ook met de geplande techniektrainingen is het helaas anders gelopen dan we aanvankelijk voor ogen hadden.

De trainingen op de vrijdagmiddag kunnen a.g.v. door de overheid genomen maatregelen voorlopig geen doorgang vinden. Als de omstandigheden het toelaten wordt er na de zomervakantie gestart met een nieuwe cyclus techniektraining van 12 weken, steeds op de vrijdagmiddag te Hallum. Maarten de Jong gaat daarvoor een trainersstaf samenstellen. Uitganspunt daarbij is dat op elke 10 spelers één gekwalificeerde trainer komt.

Alle deelnemers worden rechtstreeks via de mail door Maarten de Jong benaderd en krijgen twee opties voorgelegd: of de deelname doorschuiven naar een nieuw te plannen moment of restitutie van het reeds betaalde bedrag met aftrek van de deelname aan de eerste training ( € 5,--).

Bestuur sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht