Annulering Voorjaarsvergadering sv Wykels Hallum


6 april 2020

De voorjaarsvergadering van sv Wykels Hallum vindt dit jaar niet plaats. Normaal gesproken wordt die vergadering gehouden rond medio april en deze vergadering kent steeds een informatief karakter. Een vergadering waarin het bestuur toelicht waar ze de achterliggende periode mee bezig was, waar ze op het moment van de vergadering mee bezig is en welke zaken zullen worden opgestart.

Omdat de voorjaarsvergadering niet plaats kan vinden op de manier zoals we dat gewend zijn moet de informatieoverdracht nu op een andere manier plaatsvinden.

En het is juist nu goed om informatie te wisselen: vanuit het bestuur richting leden, maar zeker ook omgekeerd. Wij willen graag weten wat er in deze fase bij onze leden leeft. Juist in deze periode moeten we de club met z’n allen dragen. Zoals in het vorige bericht dat op de site verscheen werd aangegeven: stel je vragen via secretaris@wykelshallum.nl en doe in die mailbox ook je voorstellen.  Wij zullen onze informatie primair via de site delen, raadpleeg die dus regelmatig. Er is genoeg gaande.

Bestuursverkiezing

Een punt dat elk voorjaar op de agenda staat betreft de bestuursverkiezingen. Per april 2020 is de reguliere zittingstermijn van wedstrijdsecretaris Janny Brouwer  en die van  voorzitter Siebe Post verstreken. Janny heeft al eerder aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden binnen het bestuur. Ellen Versnel is bereid gevonden om haar plek in te nemen. Janny heeft aangegeven in deze bijzondere tijd het bestuur niet te willen verlaten en wil haar werkzaamheden graag op een goede en verantwoorde manier aan Ellen overdragen. Dat wordt erg gewaardeerd. Dat betekent dat het feitelijke moment van overdracht op een later, nu nog onbekend moment volgt. Het voordragen en, zo is het voorstel van het bestuur, benoemen van Ellen Versnel als wedstrijdsecretaris vindt nu plaats gedurende de e.v. algemene ledenvergadering.

Janny is vanaf 2012 actief binnen het bestuur en, hoewel ze nog geen afscheid heeft genomen, wil het bestuur Janny ook via dit bericht bedanken voor het vele (regel en plan) werk dat ze de afgelopen jaren heeft verricht.

M.b.t. het voorzitterschap het volgende: eerder al was binnen het bestuur besproken dat Siebe Post tot het komende najaar het voorzitterschap blijft vervullen. Alle activiteiten m.b.t. de plannen rondom Bruisend Hart spelen daarin een rol. Het was de bedoeling om tijdens de voorjaarsvergadering de leden daar goedkeuring voor te vragen. Dat lukt nu dus niet. Het voorstel van het bestuur is om rondom die functie de verkiezing uit te stellen tot de e.v. algemene ledenvergadering. Normaliter vindt die plaats in november 2020.

Mocht er op dit moment iemand zijn die zich kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap dan vernemen we dat graag. Zoek daarvoor contact met Siebe Post, 06-53430996, hij geeft je graag informatie over de taken, het tijdsbeslag etc.

Degene die bezwaar heeft tegen de voorgestelde procedure wordt verzocht dat aan te geven via het mailadres secretaris@wykelshallum.nl

Tenslotte

Het verslag van de Najaarsledenvergadering 2019 is gereed. Leden kunnen dit verslag opvragen via secretaris@wykelshallum.nl

Bestuur sv Wykels Hallum

 


Terug naar overzicht