sv Wykels Hallum en het coronavirus: Stand van zaken


24 maart 2020

Ook wij roepen iedereen op om de geactualiseerde maatregelen en oproepen in de strijd tegen het corona-virus op te volgen. En eigenlijk past het niet om het in deze fase te hebben over voetbal. Toch willen we een aantal zaken benoemen.

Duidelijk is dat we in een even onwerkelijke als ongekende periode zitten. Binnen het bestuur zijn we m.b.t. “de voetbalkant” bezig om de op dit moment bekende gegevens op een rij te zetten en nauwlettend de adviezen en de maatregelen van de KNVB te volgen. We wachten daarbij niet alleen af maar nemen, als daar aanleiding toe is, ook initiatief richting partijen als Sport Fryslân, KNVB, Gemeente etc. Het is op dit moment nog uiterst onduidelijk hoe het vervolg/de afwikkeling van het voetbalseizoen 2019 – 2020 eruit ziet. Ook daarover zijn we in afwachting van wat de KNVB daarover naar buiten brengt.

Volg ook via onderstaande link de veel gestelde vragen over coronavirus en voetbal (site KNVB):

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Zoals gezegd is er nog veel onduidelijk. sv Wykels Hallum kiest ervoor om bestuurlijke informatie primair via haar eigen website naar haar leden (en overige belangstellenden) te brengen. Dat medium leent zich daar het meest voor, volg dus de site.

We willen ook graag weten wat er bij onze leden leeft, welke vragen er zijn. Om daar op te kunnen reageren en daar wellicht als vereniging iets mee te kunnen doen, willen we graag dat je je vragen stelt via secretaris@wykelshallum.nl. Wij zullen daar vervolgens, als alle leden baat hebben bij het antwoord, via de site op reageren en als het een persoonlijke vraag betreft een 1-op-1 terugkoppeling geven. Vermeld in je bericht om die reden ook je telefoonnummer. Uiteraard zullen we vertrouwelijk omgaan met de vragen die ons bereiken en in de communicatie geen namen vermelden.

Pas goed op elkaar.

Namens het bestuur sv Wykels Hallum,

Siebe Post, voorzitter


Terug naar overzicht