Waarschuwing van DTD over ge (mis-) bruik van kleedboxen


7 februari 2020

Eerder deze week kreeg het bestuur van sv Wykels Hallum een telefoontje van het bestuur van DTD. Tijdens dat telefoontje is ons verteld dat, sinds we gebruik maken van de velden en kleedruimten bij DTD, de boxen tweemaal zijn achtergelaten op een manier die ongewenst is: vies en rommel verspreid over de box. Afgelopen zaterdag werd er ook bier gedronken in de box, diverse blikjes werden achtergelaten op de grond en op de zitbanken. Zoals genoemd: ongewenst en ongepast. De betreffende leiders zijn daarop aangesproken.

De vrijwilligers bij DTD (elke keer moet er speciaal voor onze spelers iemand in de kantine zijn en een vrijwilliger van DTD komt de kleedboxen openen, het veld klaarmaken en de boxen sluiten) zijn er wel klaar mee en hebben bij het bestuur van DTD aangegeven dat wat hen betreft Wykels Hallum niet meer welkom is. Gelet op de relatie heeft het bestuur van DTD aangegeven de Hallumers nog een kans te geven.

Het bestuur van sv Wykels Hallum schrok van de inhoud van het telefoontje, is niet te spreken over deze situatie, heeft excuses aangeboden en beterschap belooft. Het bestuur vindt dit onbegrijpelijk. In Hallum zijn het B- en het C-veld van een dusdanige  kwaliteit dat voetballen daarop in deze fase niet altijd mogelijk is. Om die reden is DTD benaderd en tegen betaling kunnen onze spelers daar voetballen. We zijn dus gast bij DTD, daar hoort bij dat je je ook als zodanig gedraagt. Dat vraagt begrip en verantwoordelijkheid bij spelers en bij leiders.

We hebben bij DTD aangegeven dat de leden en de leiders worden ingelicht over wat er speelt en dat ze worden gevraagd (dat er wordt verwacht) om na afloop van elke wedstrijd, dus bij het vertrek, de boxen van de tegenstanders en de eigen box te controleren en, als dat nodig is, op te ruimen.

De oproep aan alle leiders, aanvoerders, overige spelers etc.

De oproep aan iedereen is om zich bewust te zijn van de situatie. Bederf het niet voor jezelf en je eigen team en wees je er ook van bewust dat de wijze waarop een team de boxen achter laat ook gevolgen kan hebben voor andere teams. Pak ook daar de verantwoordelijkheid.

Het bestuur van sv Wykels Hallum is DTD zeer erkentelijk dat ze ons in deze fase willen helpen. Daarnaast is het zo dat mocht het C-veld worden aangepast we dat veld voor lange tijd kwijt zijn en we als vereniging ook dan moeten uitwijken. Voor de hand liggend is het dan dat we ook dan DTD weer gaan vragen om in de periode ook weer als gast daar te mogen spelen. DTD zal ons dan alleen willen verwelkomen als ze in deze periode geen last van ons hebben.

De afspraak

We maken de afspraak dat wanneer er na een wedstrijd weer een klacht komt over het achterlaten van de box dat betreffende team niet meer welkom is bij DTD. Betekent dus dat dat team in dat geval uitsluitend nog kan spelen als het C-veld het toestaat. We rekenen erop dat iedereen zich bewust is van de huidige situatie en handelt zoals dat wordt verwacht (en vanzelfsprekend is). Zoals hierboven is vermeld.

Daarnaast: als een team van ons bij DTD wordt betrapt op het gebruik van bier in de box is het eveneens afgelopen. Bier en alcohol in de boxen is verboden. Dat geldt overigens ook voor de boxen in Hallum.

bestuur sv Wykels Hallum


Terug naar overzicht