Kom naar de ledenvergadering van Wykels Hallum op 21 november


9 november 2019

Het bestuur van sv Wykels Hallum nodigt alle leden, vrijwilligers, ouders van onze jeugdleden en andere betrokkenen uit voor de najaarsledenvergadering op donderdag 21 november. De vergadering vindt plaats in de kantine en begint om 21.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Notulen van de voorjaarsledenvergadering   (*)

3. Ingekomen post / mededelingen

4. Kantinezaken

5. Voetbalzaken senioren / vrouwen /  jeugd

6. Financiële zaken:

 - toelichting jaarrekening 2018-2019 en begroting seizoen 2019-2020

7. Verslag kascommissie (Remco Greydanus, Wietske Houtsma, Hille Oppedijk) en benoeming nieuw kascommissielid  (Wietske en Hille zijn aftredend)                                                                                                  

8. Accommodatie / Bruisend Hart

9. Rondvraag

10. Sluiting

(*) de notulen van de voorjaarsvergadering  zijn vanaf 8 november beschikbaar en worden per mail op verzoek toegestuurd. Stuur hiervoor een mailtje naar secretaris@wykelshallum.nl.


Terug naar overzicht