Uitnodiging voorjaarsledenvergadering 25 april


9 april 2019

Hiermee nodigt het bestuur leden en (ouders van) jeugdleden uit tot het bijwonen van de Voorjaarsledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 25 april 2019, vanaf 21.00 uur in de kantine van SV Wykels Hallum.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen van de najaarsledenvergadering van 15 november 2018
  3. Ingekomen stukken / mededelingen
  4. Voetbalzaken senioren / junioren
  5. Financiële zaken
  6. Kantinezaken
  7. Bestuursverkiezing

               Aftredend en herkiesbaar voor een termijn van 2 jaar:  Erwin Hoekstra, kantine zaken

               Aftredend en herkiesbaar voor een termijn van 1 jaar:   Siebe Post, voorzitter

               Het bestuur stelt voor beide kandidaten voor deze termijn te benoemen .      (*)

  1. Accommodatie
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

De notulen van de Najaarsledenvergadering kan men opvragen bij het secretariaat en dan worden ze toegestuurd:   secretaris@wykelshallum.nl)

(*) Namen van tegenkandidaten moeten met ondersteuning van minimaal 10 leden uiterlijk 20 april as. zijn ingeleverd bij de secretaris.


Terug naar overzicht