AVG (Wet Privacy) – vervolgactie binnen onze vereniging


10 maart 2019

Nadat eerder op deze site via twee berichten de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd aangekondigd en werd aangegeven dat de Privacyverklaring van sv Wykels Hallum gereed is ( je treft de verklaring op de site aan onder het tabblad Informatie) zaten we als bestuur niet stil om te voldoen aan de uitgangspunten en de richtlijnen van de wet.

Ondertekening verklaring

We hebben de afgelopen periode heel veel vrijwilligers benaderd (bestuurs- en commissieleden, kantinevrijwilligers, leiders, trainers etc.) en hen gevraagd om de Geheimhoudingsverklaring en een Toestemmingsformulier te ondertekenen. Die actie is inmiddels afgerond.

De komende periode zullen we de voetballende leden vragen om een Toestemmingsformulier te ondertekenen. Voor de leden jonger dan 18 jaar vragen we een handtekening voor akkoord van de ouder(s)/verzorgers.

Wat doen we met de persoonsgegevens

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij onze leden graag informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging, over sportactiviteiten, aanbiedingen in de webwinkel en dergelijke. Ook willen we t.b.v. de duidelijkheid en vanuit efficiency speelschema’s, teamindelingen, wedstrijduitslagen, wedstrijdverslagen, schema’s voor de scheidsrechters, schema’s voor de kantinevrijwilligers etc. publiceren.

Om iedereen die dat wil te betrekken en om iedereen die dat wil te kunnen laten meegenieten willen we ook foto’s en/of filmpjes plaatsen. Dit willen we afhankelijk van het doel en vanuit praktische en gewenste overwegingen doen b.v. in onze kantine, op onze (sv Wykels Hallum) website en/of in onze Presentatiegids en/of op ons Facebook account en/of binnen vanuit leden, vrijwilligers of bestuur van sv Wykels Hallum samengestelde groepsapps.

Middels het Toestemmingsformulier vragen we onze leden om ons, bestuur sv Wykels Hallum,  toestemming te verlenen om zijn/haar gegevens beschikbaar te stellen aan sv Wykels Hallum.

Hoe ziet in grote lijn de tekst van het formulier eruit. Anders gezegd: waar teken je voor:

met de ondertekening van het Toestemmingsformulier sv Wykels Hallum geeft het lid of de ouder(s)/verzorgers van het lid toestemming voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen:

  • Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens (naam, adres woonplaats, geboortedatum, mailadres, telefoonnummers(s) aan vrijwilligers, bestuur of leden van sv Wykels Hallum en aan de KNVB of een andere instantie als dat noodzakelijk is om als lid, als vrijwilliger of in een andere rol binnen sv Wykels Hallum actief te kunnen zijn.
  • Publiceren van naam, mailadres, telefoonnummer en eventueel geboortedatum en foto’s en/of filmpjes waarop het lid zichtbaar is op bijvoorbeeld de website van sv Wykels Hallum, in de Presentatiegids van sv Wykels Hallum, op het Facebookaccount van sv Wykels Hallum, in de kantine van sv Wykels Hallum, binnen de groepsapps die door vrijwilligers, bestuur of leden van sv Wykels Hallum zijn samengesteld.

Tevens geeft de ondertekenaar van het formulier aan dat hij/zij akkoord is met de inhoud van de Privacyverklaring van sv Wykels Hallum die op de website van de vereniging heeft aangetroffen.

Heb je vragen over de Privacy Verklaring of over de inhoud van dit bericht? Mail je vraag naar secretaris@wykelshallum.nl


Terug naar overzicht