Actualisatie Jeugdbeleidsplan sv Wykels Hallum


3 maart 2018

Het kan niemand zijn ontgaan dat sv Wykels Hallum vorig jaar een Jeugdbeleidsplan heeft geïntroduceerd. Dat is op diverse manieren bekend gemaakt.

Doelen van het plan zijn onder meer het geven van duidelijkheid over de wijze waarop we de Jeugdafdeling van onze vereniging willen optimaliseren en benoemen wat we in dat proces van iedereen verwachten. Van leden, ouders, leiders, trainers, Jeugdcommissie, Bestuur etc. De vereniging zijn we samen en ieder lid van de vereniging heeft een rol (en verantwoordelijkheid) in het realiseren van de ambitie van de club. Die ambitie is helder omschreven in het plan.

Het beleidsplan is geschreven voor de beleidsperiode 2017 – 2020. In 2020 moet de Jeugdafdeling functioneren op de wijze zoals die in het Jeugdbeleidsplan is beschreven.

Omdat de omgeving waarin we leven en, in dezen specifiek, de voetbalwereld dynamisch zijn, is het van belang om het opgestelde plan met regelmaat tegen het licht te houden en te beoordelen of er wordt gewerkt conform het plan en of er aanpassing nodig is.
We hebben een drietal (niet-bestuurs-) leden gevraagd om vanuit hun ervaringen, kennis, inzichten en signalen te beoordelen of de Jeugdafdeling van sv Wykels Hallum gedurende het eerste jaar heeft gefunctioneerd op de wijze zoals dat in het plan is beschreven.

Vanuit de evaluatie van het plan ontving het bestuur van die drie personen een aantal aanbevelingen. Die aanbevelingen hebben ertoe geleid dat het plan op een aantal onderdelen is aangepast. Het geactualiseerde en nu van kracht zijnde Jeugdbeleidsplan vind je als bijlage bij dit bericht. De aanpassingen zijn, voor de herkenbaarheid, in het plan rood gearceerd weergegeven.

We nodigen iedereen uit (sterker: roepen iedereen op) om het plan (weer) door te nemen en de eigen rol op te pakken. Vergeet daarbij vooral niet de gedragsregels. Die maken duidelijk hoe we binnen onze vereniging met elkaar om willen gaan.

Heb je vragen of opmerkingen: trek iemand van het Bestuur of van het Jeugdbestuur aan de jas. We staan graag open voor opbouwende kritiek. Om in voetbaltermen te spreken: blijf niet aan de zijlijn staan maar doe mee!

Namens het bestuur
Siebe Post, voorzitter


Terug naar overzicht