Subnavigatie

Vergaderdata seizoen 2023-2024


Het hoofdbestuur van Wykels Hallum vergadert in principe altijd de eerste maandagavond in de maand vanaf 19.30 uur. Alle vergaderingen zijn in de bestuurskamer of kantine. Twee keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Hieronder alle data:

Vergaderdata:

21 augustus, 11 september, 9 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari 2024, 5 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei en 3 juni.

Ledenvergaderingen:

worden gehouden op 17 november 2023 en 19 april 2024