Subnavigatie

Vergaderdata seizoen 2022-2023


Het hoofdbestuur van Wykels Hallum vergadert in principe altijd de eerste maandagavond in de maand vanaf 19.30 uur. Alle vergaderingen zijn in de bestuurskamer of kantine. Twee keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Hieronder alle data:

Vergaderdata:

22 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari 2023, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni.

Ledenvergaderingen:

worden gehouden op 18 november 2022 en 22 april 2023