Subnavigatie

Vergaderdata seizoen 2021-2022


Het hoofdbestuur van Wykels Hallum vergadert in principe altijd de eerste maandagavond in de maand vanaf 19.30 uur. Alle vergaderingen zijn in de bestuurskamer of kantine. Twee keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Hieronder alle data:

Vergaderdata:

2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari 2022, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni.

Ledenvergaderingen:

worden gehouden in december 2021 en april 2022