Subnavigatie

Vergaderdata seizoen 2021-2022


Het hoofdbestuur van Wykels Hallum vergadert in principe altijd de eerste maandagavond in de maand vanaf 19.30 uur. Alle vergaderingen zijn in de bestuurskamer. Twee keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Hieronder alle data:

Vergaderdata:

2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari 2022, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni.

Ledenvergaderingen:

worden gehouden in november 2021 en april 2022 (vanaf 21.00 uur in de kantine)