Subnavigatie

Vergaderdata 2020-2021


Het hoofdbestuur van Wykels Hallum vergadert in principe altijd de eerste maandagavond in de maand vanaf 19.30 uur. Alle vergaderingen zijn in de bestuurskamer. Twee keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Hieronder alle data:

Vergaderdata:

15 juni

Ledenvergaderingen:

november 2020 en april 2021 (vanaf 21.00 uur in de kantine)