Subnavigatie

Vergaderdata 2019-2020


Het hoofdbestuur van Wykels Hallum vergadert in principe altijd de eerste maandagavond in de maand vanaf 19.30 uur. Alle vergaderingen zijn in de bestuurskamer. Twee keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. Hieronder alle data:

Vergaderdata:

19 augustus, 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 6 januari 2020, 3 februari, 2 maart, 6 april, 11 mei en 1 juni

Ledenvergaderingen:

21 november en 16 april 2020 (vanaf 21.00 uur in de kantine)