Kom naar de ledenvergadering op 15 november!


2 november 2018

Het bestuur van sv Wykels Hallum nodigt alle leden en de ouders van onze jeugdleden uit voor de jaarlijkse najaarsledenvergadering op donderdag 15 november vanaf 21.00 uur in de kantine.

De agenda voor deze vergadering:
 

1. Opening

2. Notulen van de voorjaarsledenvergadering 19 april 2018   (*)

3. Ingekomen stukken / mededelingen

4. Kantinezaken

5. Voetbalzaken senioren / pupillen / jeugd

6. Financiële zaken:

- toelichting jaarrekening 2017-2018 en begroting  seizoen 2018-2019

voorstel contributieverhoging:

Bijdrage kledingfonds:  € 8,-- per lid per jaar 

Daarnaast verhoging contributie:

Pupillen   € 4,50 per jaar

Junioren  € 6,-- per jaar

Senioren € 8,-- per jaar

Totale stijging (bijdrage kledingfonds plus contributieverhoging) per jaar:

Pupillen:   €  12,50 (€ 1,04 per maand)

Junioren   €  14,--  (€ 1,17 per maand)

Senioren: €  16,--  ( 1,33 per maand)

Toelichting en argumentatie volgt tijdens de najaarsledenvergadering

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid  (Yne Age is aftredend)

8. Accommodatie:

-w.o. stand van zaken Plan C

9. Rondvraag

10. Sluiting

 (*) de notulen van de voorjaarsvergadering  zijn vanaf 5 november beschikbaar en worden per mail toegestuurd. Stuur je verzoek om de notuelen te ontvangen naar:  secretaris@wykelshallum.nl.


Terug naar overzicht