Wat is jouw mening over de huidige openbare speel- en sportruimte in onze gemeente?


29 oktober 2018

Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. fuseren en zal de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan. Door deze fusie zal ook het gemeentelijk beleid met betrekking tot de openbare ruimte worden vernieuwd en geharmoniseerd. De komende maanden wordt er samen met bureau Speelplan, nieuw geharmoniseerd beleid voor de openbare speel- en sportruimte ontwikkeld.

Het beleid zal de komende jaren de leidraad vormen voor de ontwikkelingen in de openbare speel- en sportruimte in de DDFK-gemeenten. Ook het speelvoorzieningenbeleid van de gemeente Dantumadiel zal worden onderzocht. Ter volledigheid delen we mee dat het gemeentebestuur van Dantumadiel kan kiezen om niet mee te gaan in het nieuwe beleid van de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente Dantumadiel blijft namelijk een zelfstandige gemeente met de daarbij horende keuzevrijheid.

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen, ideeën en mening over de huidige openbare speel- en sportruimte. Daarom is een digitale enquête ontwikkeld bedoeld voor alle inwoners, verenigingen en andere organisaties. De enquête is zeker ook bedoeld voor kinderen!

Enquête invullen en verspreiden 
Wij willen u vragen om de enquête via uw kanalen (zoals nieuwsbrief, website, social media, prikbord) te verspreiden. De resultaten van de enquête worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Het doel is daarom om de enquête door zoveel mogelijk mensen in te laten vullen!

De enquête loopt van 23 oktober t/m 18 november

U kunt deze vinden via de website van de gemeente: www.ferwerderadiel.nl. Of door te klikken op de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/DDFKspelen 


Terug naar overzicht