Wykels Hallum Voetbalclub

Deel deze pagina:  

Hiermee nodigt het bestuur leden en (ouders van) jeugdleden uit tot het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering die gehouden zal worden op: Donderdag 19 april 2018, aanvang: 21.00 uur in de kantine van Wykels Hallum.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de najaarsledenvergadering 16 november 2017
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
 4. Introductie Vertrouwenspersonen
 5. Voetbalzaken senioren / junioren
 6. Financiële zaken
 7. Kantinezaken
 8. Bestuursverkiezing (*).

              Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid jeugdzaken:  Douwe Zijlstra

              Het bestuur stelt voor om hiervoor  te benoemen  : Feike Zuidema

              Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid technische zaken:  Edwin koolhof

             Het bestuur stelt voor om hiervoor  te benoemen  Jurjen Bosch

              Vacature bestuurslid accommodatie Evert Borger

             Het bestuur stelt voor om hiervoor  te benoemen  ………………………….          

 1. Accommodatie
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

De notulen van de najaarsledenvergadering kan men  opvragen bij het secretariaat  en dan worden ze toegestuurd.   (wykels-hallum@live.nl of secretaris@wykelshallum.nl)

(*) Namen van tegenkandidaten moeten met ondersteuning van minimaal 10 leden uiterlijk 16 april as.  zijn ingeleverd bij de secretaris.

U bent hier:
Pagina delen

Jeugdteams

Website en design door AddNoise internet & design