Wykels Hallum Voetbalclub

Deel deze pagina:  

Sv Wykels Hallum heeft Bauwina van der Meer en Ykje Bremer bereid gevonden om zich binnen de vereniging beschikbaar te stellen als vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersonen zijn personen waar leden “hun verhaal kwijt kunnen”. De vertrouwenspersonen zijn bestuurlijk niet aan de vereniging verbonden.

Aan het begin van dit voetbalseizoen is, als onderdeel van het Jeugdbeleidsplan, een gedragsconvenant gepresenteerd. Daarin werd benoemd wie we als vereniging willen zijn en hoe we willen dat er onderling met elkaar wordt omgegaan. Via het bord naast de ingang van de kantine en door middel van een tekst op een bord aan de muur nabij de kleedboxen zijn eveneens zaken benoemd die er op duiden wat we van elkaar verwachten. Landelijk is daar het onderwerp seksuele intimidatie aan toegevoegd.

De rol van vertrouwenspersoon is in het leven geroepen om binnen onze vereniging een eerste aanspreekpunt te hebben. De vertrouwenspersonen fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht, ze zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en eventueel door te verwijzen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 

De komende periode wordt er een protocol opgesteld, zodra die is vastgesteld komen we met nadere informatie. Mocht je aanleiding hebben of zien om een vertrouwenspersoon nu al in te schakelen, schroom dan niet.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben zoek dan contact met ondergetekende.

 

Siebe Post, voorzitter sv Wykels Hallum, tel. 06-53430996

U bent hier:
Pagina delen
Website en design door AddNoise internet & design