Wykels Hallum Voetbalclub

Deel deze pagina:  

We weten allen dat de kwaliteit van het C-veld te wensen overlaat. Al bij beperkte neerslag kan dat veld niet worden gebruikt. Dat in combinatie met het vele regenwater dat er de afgelopen maanden is gevallen heeft ertoe geleid dat veel van onze leden de afgelopen maanden geen thuiswedstrijden hebben kunnen spelen. Dat is ongewenst en uitermate vervelend. Het is algemeen bekend dat na het afketsen van eerst het project Bruisend Hart en later Plan B door de Stichting Beheer Sportaccommodatie weer stappen zijn gezet om tot realisatie van kleedaccommodatie te komen. Uitgangspunt daarbij is dat de plannen in het kalenderjaar 2018 worden afgerond.

De zeer slechte gesteldheid van het C-veld en dus het gegeven dat veel van onze leden amper aan voetballen toekomen was aanleiding voor het bestuur van sv Wykels Hallum om weer contact te zoeken met het welwillende bestuur van voornoemde Stichting. sv Wykels Hallum heeft verzocht om op korte termijn aandacht te schenken aan de kwaliteit van het C-veld.  Investering in het huidige C-veld kost echter geld en alle geld dat daarin wordt gestopt kan niet worden gebruikt voor de kleedaccommodatie. Het standpunt van sv Wykels Hallum is dat ze liever heeft dat haar leden steeds kunnen voetballen op een goed bespeelbaar veld en gebruik moet maken van een minder goede kleedgelegenheid dan andersom. Een prachtige kleedruimte maar nooit voetballen lijkt ons niks.

Gedurende de gesprekken over de wijze waarop je tot verbetering van het C-veld kunt komen kwam, overeenkomstig de plannen die in het project Bruisend Hart waren opgesloten, ook de mogelijkheid om het C-veld om te draaien weer op tafel. Daarnaast zat vlak voor de Kerst de v/m projectgroep Bruisend Hart bij elkaar om te bespreken of en zo ja, op welke wijze de eerder aan Bruisend Hart toegekende middelen kunnen worden veiliggesteld. Daarbij kwamen ook de wens en de noodzaak om de kleedaccommodatie van het zwembad binnen afzienbare tijd aan te pakken aan de orde.

Al deze zaken hebben ertoe geleid dat er een start is gemaakt om te onderzoeken of een Plan C haalbaar is. Vertegenwoordigers van sv Wykels Hallum, Stichting Zwembad, Kaatsvereniging Hallum en de Stichting Beheer Sportaccommodatie zijn daarover nu op uiterst constructieve wijze in gesprek. Al deze partijen omarmen nog steeds de uitgangspunten van het eerdere project Bruisend Hart en willen maar al te graag in gezamenlijkheid werken aan representatieve en toekomstbestendige sportvoorzieningen in Hallum.

Status is dat er nu een op de plannen gerichte situatieschets wordt gemaakt en dat er vanuit de mogelijke uitvoeringsfases die zijn benoemd een investeringsplan wordt opgemaakt. Deze eerste info wordt per uiterlijk medio februari a.s. verwacht. Zodra er meer bekend is zal er binnen de verenigingen c.q. binnen het dorp informatie worden verstrekt.

De Stichting heeft, parallel aan het lopende onderzoek tav Plan C, alvast inspanning gedaan om de afwatering van het C-veld te verbeteren. Er zijn, tot een diepte van ca. 80-90 cm, op het C-veld inmiddels ruim 20 gaten geboord. Daarmee is de zgn. storende laag doorbroken. Hiermee wordt getest of dit effect heeft op de problemen die zich al langere tijd voordoen.

Mocht je vragen of aanbevelingen hebben neem dan contact op met ondergetekende.

Siebe Post, voorzitter sv Wykels Hallum, tel. 06-53430996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier:
Pagina delen
Website en design door AddNoise internet & design